Advokátní kancelář
Mgr. Karin Doležalové

Vítejte na mých stránkách! Jsem advokátem se sídlem v Mostě, kde poskytuji komplexní právní služby, jak při běžných životních událostech, tak i v souvislosti s podnikatelskou činností. Preferuji individuální a diskrétní přístup, vždy se snažím o efektivní a rychlé vyřešení případu s maximální informovaností klienta.


Profil


Klienty zastupuji v soudních řízeních. Poskytuji i jednotlivé odborné právní konzultace. Věnuji se sepisu smluvní dokumentace, jako jsou smlouvy, dodatky, revize právních dokumentů. Jednám za klienty při komunikaci s úřady. Pro zaměstnavatele proškoluji zaměstnance v konkrétní právní problematice. Jako samostatný advokát trvale spolupracuji s Advokátní kanceláří Zvolánková, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 18, Praha 2, proto je možné sjednat si schůzku s využitím mých právních služeb i v Praze. Nabízím své zkušenosti s vedením soudních sporů po celé České republice, které jsem získala v advokátních kancelářích v Plzni a Praze, zaměřených na civilní právo a spornou agendu, spočívající v zastupování v soudních řízeních, podávání žalob, opravných prostředků proti soudním rozhodnutím, zastoupení před Nejvyšším soudem i Ústavním soudem.

Zaměření


Občanské právo:


právní poradenství v oblasti závazkových vztahů, sepis smluv, spolkové právo, zastupování před soudy v civilním řízení, komplexní služby při vymáhání pohledávek, náhrady škody, bezdůvodného obohacení, poradenství v oblasti dědického práva.


Přejít na kontakt

Právo nemovitostí:


analýza právního stavu nemovitosti, revize smluv realitních kanceláří, sepis smluv o smlouvě budoucí kupní, sepis smluv kupních, nájemních, darovacích, advokátní úschovy, zřízení věcných břemen, zástavního práva, zastoupení před katastrálním úřadem, soudní spory o určení vlastnického práva, vypořádání a zrušení spoluvlastnictví.


Přejít na kontakt

Rodinné právo:


zastupování v řízení o rozvod manželství, poradenství v oblasti úpravy a vypořádání společného jmění manželů, výchovy a výživy nezletilých dětí, určování otcovství, výživného na manžela, rozvedeného manžela, neprovdanou matku.


Přejít na kontakt

Pracovní právo:


školení pro zaměstnance v oblasti pracovního práva, poradenství v oblasti rozvázání pracovního poměru, sepis výpovědí, sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zastoupení v pracovněprávních sporech před soudy, monitoring legislativy a průběžná novelizace pracovněprávních dokumentů pro zaměstnavatele.


Přejít na kontakt

Právo obchodních společností a družstev:


zakládaní obchodních společností, právní poradenství při tvorbě smluv pro podnikatelskou praxi, vymáhání pohledávek z obchodních vztahů, zastoupení na valných hromadách, příprava a organizace členských schůzí družstev, zápisy do veřejného rejstříku, likvidace a výmaz obchodních společností.


Přejít na kontakt

Odměna


Odměna za právní služby je vždy sjednána na základě vzájemné dohody advokáta s klientem.

Zpravidla sjednávám odměnu za poskytované právní služby formou:

Hodinovou,

kdy je s klientem sjednána jednotková sazba za hodinu poskytované právní služby.

Úkonovou,

kdy je s klientem sjednána sazba za každý jeden úkon právní služby učiněný v jeho případě.

Paušální,

kdy je s klientem sjednána pevná částka, která je hrazena za právní služby opakovaně, vždy za konkrétní časové období, bez ohledu na časový rozsah poskytovaných právních služeb a počet učiněných úkonů ve věci.

Pevnou,

kdy je s klientem sjednána pouze jedna konkrétní odměna za vyřízení celého případu bez ohledu na časovou náročnost a počet učiněných úkonů.

S ohledem na specifika konkrétního případu je možné sjednat odměnu i jiným způsobem. Odměna je vždy sjednávána v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.

Kontakt


Jaroslava Seiferta 2179/9, Most 434 01

ev. č. ČAK: 17288

IČO: 05596131

DIČ: CZ8859213055

email: dolezalova@ak-dolezal.cz

Tel.: +420 728 583 023


Oslovte mne na uvedených kontaktech. Těším se na setkání s vámi.Máte dotaz? Napište mi!